เครื่องบด เครื่องปอก เครื่องยืดผม เครื่องวาดรูป

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ฉางชุนเวลเทคอุตสาหกรรม จำกัด

  

Changchun Welltech Industry Co., Ltd เป็นองค์กรไฮเทคที่มุ่งเน้นการจัดหาโซลูชั่นการจัดซื้อจัดจ้างแบบครบวงจรสำหรับลูกค้าสำหรับการผลิตและแปรรูปเหล็กเส้นยาวและแบน เช่น เครื่องบด เครื่องปอก เครื่องยืดผม เครื่องวาดรูป โรงสีหลอด เครื่องขึ้นรูปม้วนแผ่นโลหะ ฯลฯ พึ่งพา R&D ขนาดใหญ่สี่แห่งและศูนย์การผลิตในต้าเหลียน เยียนไถ อู๋ซี เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการโซลูชั่นทั้งหมดแก่ลูกค้าเสมอ โดยให้บริการ R&D แบบกำหนดเอง การผลิต การติดตั้ง การว่าจ้าง การบำรุงรักษา และการดำเนินงานสำหรับเครื่องจักรโลหะ และอุปกรณ์